Deweloperzy

Z racji naszych wieloletnich doświadczeń w obsłudze budynków przejmowanych od deweloperów proponujemy  Państwu sprawdzony i uniwersalny dla wszystkich typów nieruchomości zakres czynności w ramach administrowania i zarządzania nieruchomościami. Dodatkowo proponujemy szereg indywidualnie uzgadnianych usług z zakresu doradztwa, które pozwalają na spokojne i bezpieczne przekazanie inwestycji w zarząd właścicielski.


Obsługa administracyjna i zarządzanie

 • bieżąca kontrola i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości;
 • pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów;
 • pozyskiwanie ofert ubezpieczenia nieruchomości wspólnej, monitoring likwidacji szkód;
 • nadzór nad kompleksowym utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, oraz na terenie przylegającym;
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji nieruchomości;
 • obsługa użytkowników i właścicieli lokali za pomocą kontaktu telefonicznego, Internetu, spotkań osobistych oraz korespondencji tradycyjnej;


W ramach zarządzania nieruchomością poza bieżącym administrowaniem odpowiadamy za:

 • negocjowanie i zawieranie na swój rachunek wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości (na przykład umów ubezpieczenia nieruchomości, monitoringu, likwidacji szkód);
 • opracowanie i systematyczną aktualizację planu zarządzania nieruchomością;
 • podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, w tym poszukiwanie dodatkowych przychodów, i elementy doradztwa podatkowego;
 • opracowywanie wariantów oszczędzania i pozyskiwania środków na inwestycje;
 • reprezentowanie właścicieli przed wszelkimi organami administracji państwowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi;

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
 • opieka konserwatorska nad częściami wspólnymi budynku i urządzeniami technicznymi, w tym gotowość do usuwani awarii i ich skutków;
 • prowadzenie wykazu ustereki monitorowanie ich usuwania;
 • planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi oraz modernizacyjnymi;

Obsługa finansowa:

 • rozliczanie użytkowników lokali do momentu ukonstytuowania się Wspólnoty;
 • przygotowanie wstępnego planu finansowo- gospodarczego nieruchomości;
 • przygotowanie symulacji opłat dla przyszłych nabywców lokali;

Doradztwo:

 • organizacja struktury formalnoprawnej nowej nieruchomości (organy reprezentujące, regulaminy, statuty etc.);
 • przygotowanie założeń dotyczących sposobu monitoringu i obsługi obiektu przez firmy zewnętrzne (utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni, ochrony, portierni, consierge).
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 620 00 34 lub drogą e-mailową pod adresem: info@tempo.nieruchomosci.pl