Dział administracyjny

We wszystkich sprawach związanych z administrowaniem lub zarządzaniem Państwa nieruchomością prosimy o kontakt pod nr telefonu: 58 620 00 34 wewn. 3