Nieruchomości komerycjne

Jako firma posiadająca doświadczenie w obsłudze nieruchomości komercyjnych możemy zapewnić pełen wachlarz usług, w tym takie jak:

Obsługa administracyjna i zarządzanie:

 • pozyskiwanie i obsługa najemców wraz z prowadzeniem odpowiednich działań marketingowych;
 • pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów oraz nadzór nad wykonaniem umów o utrzymanie czystości, ochronę etc.;
 • pozyskiwanie ofert ubezpieczenia nieruchomości wspólnej, monitoring likwidacji szkód;
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji nieruchomości;
 • obsługa właścicieli i najemców za pomocą kontaktu telefonicznego, Internetu, spotkań osobistych oraz korespondencji tradycyjnej;  

W ramach zarządzania nieruchomością poza bieżącym administrowaniem odpowiadamy za:

 • opracowanie i systematyczną aktualizację planu zarządzania nieruchomością;
 • podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, w tym poszukiwanie dodatkowych przychodów wraz z elementami doradztwa podatkowego;
 • opracowywanie wariantów oszczędzania i pozyskiwania środków na inwestycje;
 • reprezentowanie właścicieli przed wszelkimi organami administracji państwowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi;

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
 • opieka konserwatorska nad częściami wspólnymi budynku i urządzeniami technicznymi, w tym gotowość do usuwania awarii i ich skutków;
 • prowadzenie wykazu usterek i monitorowanie ich usuwania;
 • planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi oraz modernizacyjnymi;

Obsługa finansowa:

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości;
 • naliczanie czynszu i opłat z tytułu umów najmu;
 • analiza i rekomendacja warunków ofert najmu oraz stawek czynszów;
 • przygotowywanie planów finansowo-gospodarczych oraz raportowanie ich właścicielowi.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 620 00 34 lub drogą e-mailową pod adresem: info@tempo.nieruchomosci.pl