Zgłoszenie awarii

W godzinach 8.00-16.00 awarie prosimy zgłaszać do biura pod nr tel.: 58 620 00 34 wewn. 4
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tempo.nieruchomosci.pl

Po godzinie 16.00 prosimy o kontakt z ochroną nieruchomości, która niezwłocznie podejmie
odpowienie działania.