Zgłoszenie awarii

Awarie prosimy zgłaszać bezpośrednio do konserwatorów Państwa nieruchomości,
do biura pod nr tel.: 58 620 00 34 wewn. 4
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tempo.nieruchomosci.pl