Informacja o IOD

Inspektor Ochrony Danych
Tempo Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.
Janusz Behrendt
ul. Hryniewickiego 6c/17
81-340 Gdynia
Tel. 00 48 723 510 790
e-mail: IOD_Tempo@baltis.pl