Strefa mieszkańca

Najczęściej zadawane pytania

Kto decyduje o wysokości opłat, które wnoszę do Wspólnoty?
Kiedy powstaje Wspólnota Mieszkaniowa?
Dlaczego na początku otrzymywałem faktury, a teraz otrzymuję noty obciążeniowe?
Dlaczego muszę płacić za utrzymanie placu zabaw i pomieszczenia fitness?
Czy pieniądze, które wpłacam z tytułu opłat za mieszkanie trafiają na konto administratora?
Jaka jest różnica między administratorem a zarządcą?
Według jakiego kryterium ustalony jest podział kosztów?
Kto dba o czystość na terenie Nieruchomości?
Czy nieruchomość jest ubezpieczona?
Czy z administratorem mogę się skontaktować e-mailem?
Komu należy zgłaszać problemy i uwagi związane z nieruchomością?
Czym właściwie zajmuje się administrator?
Czy jako mieszkańcy mamy wpływ na to komu zarządca zleca prace porządkowe, naprawy itp.?
Czy nasza wspólnota ma jakieś możliwości pozyskania środków np. na remonty?
Czy administrator może w imieniu mieszkańców występować do dewelopera o usunięcie wad i usterek w budynku?
Czemu służy „zebranie roczne”? Czy warto w ogóle brać w nim udział?
Czy jeśli nie jestem w zarządzie wspólnoty, mam jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w moim budynku?