Telefony alarmowe

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
112
Straż Pożarna
998
Pogotowie Ratunkowe
999
Policja
997
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Ciepłownicze
993
Straż Miejska
986
Pogotowie Wod-Kan (Gdynia)
58621 90 19